Vrchní obrázek

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká společnost pro analytickou cytologii (ČSAC) vás srdečně zve na již pátou v sérii úspěšných konferencí, (program z minulé konference viz zde), která se bude konat ve dnech 5. - 8. září 2009 v Olomouci  http://www.olomouc-tourism.cz/  v Uměleckém centru University Palackého - Konviktu.

Setkání je určeno nejen teoreticky a experimentálně, ale i prakticky zaměřeným pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol a klinických pracovišť, kteří mají zájem o nejprogresivnější metody z oblasti analytické cytologie a cytometrie a kteří ocení multidisciplinární přístupy v oblasti analýz buněk a tkání živočišného i rostlinného původu a procesů probíhajících v těchto buňkách. Pozornost bude zaměřena na výzkum týkající se vývoje a působení nových léčiv, problematiky kmenových buněk apod., jenž může zásadním způsobem přispět k získávání kvalitních dat, jejich zpracování a komplexnímu vyhodnocení, ať už pro teoretické anebo praktické aplikace.

Hlavní cíle konference "Analytická cytometrie V" se oproti předchozím konferencím tedy nemění. I toto setkání bude platformou pro výměnu informací z oblasti průtokové cytometrie, třídění buněk, digitální mikroskopie a příbuzných nejmodernějších optických technologií, včetně obrazové analýzy a využití DNA čipů. Na rozdíl od minulých konferencemi ČSAC budou součástí této konference bloky věnované aplikaci průtokové cytometrie v rutinní klinické praxi (hematoonkologie, alergologie, sepse, autoimunita). Toto rozšíření je možné díky dohodě s pořadateli konference „Dny průtokové cytometrie Na Homolce“. Cílem je nalezení společné platformy pro pracovníky ze základního výzkumu a klinické praxe.

Věříme, že v hojném počtu této nabídky využijete, mimo jiné i k navázání nových osobních kontaktů v rámci bohatého společenského programu konference.
 
Za organizační výbor a Českou společnost pro analytickou cytologii,


Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
předseda ČSAC

 
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2008 design by R-VISION