Vrchní obrázek

 ČSAC Cytometrický expert

dokument ke stažení zde

ČSAC by měla využít své členy, kteří mají potenciál přinášet expertní znalosti a zkušenosti členské základně ČSAC. Dále by měla ČSAC podpořit rozvoj kvalitní cytometrie v souvisejících oborech, jež cytometrii využívají. Edukační povinnost by tak ČSAC měla plnit jak ke svým členům, tak mimo svou členskou základnu. Z tohoto důvodů ustanovujeme pozici „ČSAC cytomerický expert“. Tento expert je odborník ve svém oboru, ale zároveň nepochybně ovládá i základy cytometrie, je uznáván kolegy v oboru nad rámec své instituce, je dobrým lektorem/učitelem a jeho aktivity v rámci ČSAC zaručují, že bude kvalitním reprezentantem společnosti ve všech ohledech.

Experti ČSAC v období 2015-2017 jsou:

 

Požadavky na experta / Kdo je ideální Cytometrický expert:
• Člen ČSAC (a též ISAC či ESCCA), jehož aktivity a kvality jsou výboru ČSAC natolik známé, že se za něj může zaručit
• Zkušený cytometrista s praxí alespoň 5 let
• Uznávaný pro kvalitu cytometrie ve svém oboru (doloženo též publikačně)
• Zkušený lektor - doloží >5 odvedených kurzů
• S výbornou znalostí základů cytometrie (lektoruje kurzy základů cytometrie)
• Soustavně přispívá k edukačním akcím s podporou ČSAC
• Přihlásí se k závazkům lektora k ČSAC

Závazky experta k ČSAC:
Jmenovaný expert se zaváže k tvorbě a lektorování edukačních akcí minimálně v rozsahu půldne za rok. Bude aktivně vytvářet edukační příležitosti a přinášet jejich konání blíže relevantním uživatelům. Bude reprezentovat ČSAC.

Závazky ČSAC k expertovi:
ČSAC aktivně podpoří přenos informací o edukačních aktivitách ISAC a ESCCA, dle možností nabídne experta organizátorům relevantních akcí. ČSAC zprostředkuje podporu vzdělávacích akcí firmami. ČSAC poskytne finanční podporu edukačních příležitostí a to v obou směrech: 1) další vzdělávání experta 2) pořádání edukačních akcí pro cytometrickou veřejnost.

Výběr cytometrického experta
Volba experta se bude dít tajným hlasováním výboru před příští konferencí. Na cytometrické konferenci bude expert představen.

Funkční období pro které je ČSAC cytomerický expert jmenování trvá po dobu mezi konferencemi Analytická cytometrie, každý expert může být neomezeně jmenován znovu, pokud splňuje podmínky (především přihlášení se k závazkům)

Přínos Cytometrického experta

Benefit pro členy ČSAC:
Rozšíření počtu a diverzity edukačních akcí, zvýšení jejich kvality, zlepšení dostupnosti v regionech.
Benefit pro Cytometrického experta:
Podpora znalostní (možnost spolupracovat na edukačních aktivitách ČSAC), organizační podpora (ČSAC zaštítí vzdělávací akce, poskytne organizační know-how, kolegy lektory, částečnou finanční podporu akce). V neposlední řadě status Cytometrického experta poskytne odborné uznání práce nositele. Pro podporu cytometrického experta byl zřízen „Fond cytometrických expertů” (cca 30 000 Kč,- ročně).

Benefit pro ČSAC:
Česká společnost pro analytickou cytologii jasným způsobem naplní poslání, jež si definovala ve stanovách: rozvoj oboru cytometrie, podpora odborného vzdělávání.
Bude vyvíjet viditelnou aktivitu i v čase mezi konferencemi.

Benefity pro vědeckou a diagnostickou komunitu mimo ČSAC:
Zlepšením úrovně cytometrických znalostí podpoří expert výzkumné i diagnostické výstupy cytometrie, což by mělo vést k posílení povědomí o kvalitní cytometrii v souvisejících oborech.

 

 
Spodek
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2008 design by R-VISION