Vrchní obrázek

 

Nové: prosinec 2016
Travel Granty ČSAC 2017
 
Podpora ČSAC pro mladé cytometristy
 
Česká společnost pro analytickou cytologii chce podpořit odborný růst mladých cytometristů. Proto vypisuje soutěž o cestovní granty níže uvedeným způsobem.
1)    Podpora aktivní účasti na prestižních mezinárodních konferencích s dominantním uplatněním cytometrických metod (např. CYTO, ESCCA)
2)    Podpora účasti na kvalitních workshopech a praktických kurzech se zaměřením na průtokovou cytometrii, mikroskopii a další oblasti analýzy buněk (např. EMBO workshops & practical courses)
3)    Podpora individuálních krátkodobých pobytů v zahraničních laboratořích vedoucích k získání unikátní expertízy a jejímu transferu do ČR
 
Podpora ČSAC bude spočívat v zaplacení části nákladů spojených s některou z výše uvedených akcí. Travel grant ČSAC má granty např. ISAC-CYTO doplňovat, nikoliv nahrazovat. Výše podpory bude posouzena a určena předsednictvem ČSAC individuálně, na základě podané žádosti (viz. níže), s ohledem na přínos cytometrii a podle rozpočtových možností ČSAC (obvykle dva Travel granty ročně, sdílení nákladů je doporučeno).
Všeobecné podmínky pro udělení grantu: věk do 35 let (včetně) v roce konání akce, členství žadatele v ČSAC. Aplikace zašlete předsedovi ČSAC na adresu: tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz. Všechny níže požadované materiály se odevzdávají elektronicky (formát PDF, MS Word) jako přílohy emailu. Žadatelé budou seznámeni s rozhodnutím výboru ČSAC o přidělení grantu včas, aby mohli v případě podpory účasti na konferenci aplikovat o "early bird". Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání. Podpořený vytvoří informační zprávu o akci pro web ČSAC.
Žádosti lze podávat v průběhu celého roku. 
 
Žádost o grant musí obsahovat
Ad 1) Podpora aktivní účasti na prestižních mezinárodních konferencích (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci konference, vč. termínu „Early bird“ registrace, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) abstrakt příspěvku, (d) rozpis předpokládaných nákladů spojených s účastí na konferenci (konferenční poplatek, cestovné, ubytování, stravné), (e) výše požadované podpory (f) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním. Uzávěrka podávání žádostí je vždy min. 4 týdny před „Early bird“ registrací na plánovanou konferenci.
Ad 2) Podpora účasti na workshopech a praktických kurzech (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci workshopu či kurzu, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) motivační dopis dokládající jaký je význam absolvování workshopu či kurzu pro uchazeče a instituci na které v ČR působí (max. 1 stránka), (d) rozpis předpokládaných nákladů spojených s účastí na konferenci (účastnický poplatek, cestovné, ubytování, stravné), (e) výše požadované podpory (f) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním.
Ad 3) Podpora individuálních krátkodobých pobytů v zahraničí (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci zahraničního pobytu (délka, termín), (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) stručný plán zahraniční stáže a motivační dopis dokládající jaký je význam absolvování zahraniční stáže pro uchazeče, instituci na které v ČR působí a pro vědeckou komunitu v ČR, (max. 2 stránky) (d) vyjádření zahraničního partnera (Letter of Intent vedoucího oddělení nebo pracovní skupiny zahraniční instituce), (e) rozpis předpokládaných nákladů spojených s zahraniční stáží (cestovné, ubytování, stravné), (f) výše požadované podpory (g) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním.

 

za výbor ČSAC Tomáš Kalina, předseda ČSAC


Udělené Granty ČSAC 2017

R. Fedr (travel grant na Analýza tvaru pulzů a předání poznatků v oblasti autofluorescence, Berlin, DRFZ) | Zpráva o průběhu stáže

 

Udělené Granty ČSAC 2016

O. Vondálová Blanářová (travel grant na aktivní účast na konferenci "Eroconference on Apoptosis") | Zpráva z účasti
O. Pelák (travel grant na aktivní účast na konferenci "CYTO 2016")  | Zpráva z účasti

 

Udělené Granty ČSAC 2015

Š. Šimečková a J. Remšík, BFU Av ČR Brno, Travel grant byl udělen k podpoře aktivní účasti na CYTO2015 v Glasgow


Udělené Granty ČSAC 2012

Mgr. Zarbochová, FN Brno, Brno, ESCCA, kongresový popl. 450 Euro (50% hradí ESCCA)
MUDr. Nováková-Reiterová, UK 2.LF, Praha, ESCCA, kongresový popl. 450 Euro (50% hradí ESCCA)
Mgr. Jelínková, BFU, Brno, kongresový popl. 300 Euro


 

Podpora ČSAC pro mladé pracovníky - Granty ČSAC 2012

Česká společnost pro analytickou cytometrii chce podpořit odborný růst mladých vědeckých pracovníků používajících cytometrické metody. Proto vypisuje soutěž o granty na následující akce:

Rok 2012:

 

  • Jednáním s ESCCA se podařilo dohodnout, že ČSAC může udělit dva Travel granty z nichž ESCCA polovinu poplatku promine
  • zájmeci nechť zašlou přihlášku o travel grant do 18.5. mailem <tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz>

 

 

CYTO 2012: ISAC’s XXVII Congress - www.cytoconference.org

 Červen 23.-27.2012, Lipsko, Německo

ESCCA 2012 - www.escca.eu

 Září 11.-15., Budapest, Maďarsko

ECDO 2012 - www.ecdo.eu

 Září 14.-17., Řím, Itálie

 

Podpora ČSAC bude spočívat v zaplacení registračního poplatku (včetně pre-kongres kurzu).

Podmínky pro udělení grantu: věk do 35 let v roce konání konference, členství žadatele v ČSAC a aktivní účast na konferenci (přednáška, poster).

Žádost o grant musí obsahovat (a) vyjáření zájmu o grant a specifikaci konference, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) abstrakt příspěvku a (d) potvrzení přímého nadřízeného, že se žadatel(ka) o grant konference účastní a má k dispozici prostředky na zaplacení ostatních nákladů na účast. Všechny materiály se odevzdávají elektronicky (formát PDF, MSWord) jako přílohy emailu.

Uzávěrka podávání žádostí je vždy 4 týdny před „Early bird“ registrací na danou konferenci.
Aplikace zašlete předsedovi ČSAC na adresu: tomas.kalina(at)lfmotol.cuni.cz

Žadatelé budou seznámeni s rozhodnutím výboru ČSAC o přidělení grantu včas, aby mohli aplikovat o "early bird" . Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.

 


 

Aktuálně (květen 2011)

Výbor ČSAC na svém zasedání dne 13. května 2011 udělil cestovní grant RNDr. Jiřímu Hrdému ve výši 575 Euro. Grant je udělený na zaplacení registračního poplatku na konferenci „11th Euroconference on Clinical Cell Analysis“, která se koná 17. - 17. 9. 2011 v Dublinu. RNDr. Hrdý v současné době absolvuje postgraduální studium na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na konferenci bude prezentovat výsledky své práce. ČSAC bude refundovat ekvivalent výše uvedené částky v Kč po předložení dokladu o zaplacení registračního poplatku.


Podpora ČSAC pro mladé pracovníky - Granty ČSAC

Česká společnost pro analytickou cytometrii chce podpořit odborný růst mladých vědeckých pracovníků používajících cytometrické metody. Proto vypisuje soutěž o granty na následující akce:

 

Rok 2011:

CYTO 2011: ISAC’s XXVI Congress - www.cytoconference.org

 May 21 - 25th, 2011, Baltimore, MD, USA

SIC & ESCCA 2011 - www.escca.eu - letak

 September 14 - 17,  2011, Dublin, Ireland

 

Podpora ČSAC bude spočívat v zaplacení registračního poplatku.

Podmínky pro udělení grantu: věk do 35 let v roce konání konference, členství žadatele v ČSAC a aktivní účast na konferenci (přednáška, poster).

Žádost o grant musí obsahovat (a) přihlášku do soutěže, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) abstrakt příspěvku a (d) potvrzení přímého nadřízeného, že se žadatel(ka) o grant konference účastní a má k dispozici prostředky na zaplacení ostatních nákladů na účast. Všechny materiály se odevzdávají elektronicky (formát PDF, MSWord) jako přílohy emailu.

Uzávěrka podávání žádostí je vždy 4 týdny před „Early bird“ registrací na danou konferenci.
Vzhledem k tomu, že akce pro letošní rok již mají po uzávěrce registrace a ČSAC chce podpořit účast ještě v tomto roce, je možné pro aktivní účastníky uvedených odborných konferencí poslat svůj příspěvek ještě nyní předsedovi ČSAC na adresu: dolezel(at)ueb.cas.cz.

Žadatelé budou v co nejkratším termínu seznámeni s rozhodnutím výboru ČSAC o přidělení grantu. Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.


 

 
Spodek
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2008 design by R-VISION