Vrchní obrázek

Výbor ČSAC

Valné shormáždění zvolilo dne 5.10.2015 výbor ČSAC, výbor poté zvolil předsedu, místopředsedy, tajmníka a hospodáře

Předseda

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.              tomas.kalina(at)lfmotol.cuni.cz 
Klinika dět. hemat. a onkologie a CLIP, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF, Praha

Místopředseda

Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. 
Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie
Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc

Mgr. Karel Souček, PhD. 
Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno
Oddělení Fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, PřF, MU, Brno

 

Hospodář

Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. 
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, a LF Masarykova Univerzita, Brno  

Tajemník

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Klinika dět. hematologie a onkologie, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF
 

Výkonný výbor

Ing. Lubomír Němec, CSc. 
I.T.A.-Intertact, s.r.o., Praha
 
Jolana Vosáhlová, PhD
EXBIO Praha,  a.s.
 
RNDr. Jiří Šinkora, PhD
BD Biosciences
 
 
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
Oddělení klinické hematologie, FN Brno


Revizní komise

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
Mgr. Jana Nechvátalová, Ph.D.

RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. 
last update 14.10.2015


 

 

 
Spodek
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2008 design by R-VISION